Yan
Yan Just a simple man.

压缩解压工具

压缩解压工具

tar/gz/bz

这些是linux系统自带的解压

.tar

1
2
$ tar zxvf file.tar
$ tar czvf file.tar file

.gz

1
2
$ gunzip file.gz / gzip -d file.gz
$ gzip file

.tar.gz (.tgz)

1
2
$ tar zxvf file.tar.gz
$ tar zcvf file.tar.gz file1 file2 ....

.bz2

1
2
$ bzip2 -d file.bz2 / bunzip2 file.bz2
$ bzip2 -z file

.tar.bz2

1
2
$ tar jxvf file.tar.bz2
$ tar jcvf file.tar.bz2 file

.tar.xz

1
2
$ xz -d file.tar.xz --> tar xvf file.tar
$ tar cvf file.tar file --> xz -z file.tar

rar

安装rar.以APT源为例

1
2
$ sudo apt update
$ sudo apt install unrar

解压和压缩

1
2
$ unrar e file.rar
$ rar a file

7z

安装7z,以APT源为例

1
$ sudo apt install p7zip-full

解压与压缩

1
2
$ 7z x file.7z -r -o file
$ 7z a -t7z -r file.7z file

zip/unzip

安装zip/unzip,以APT源为例

1
2
$ sudo apt update
$ sudo apt install zip unzip

解压与压缩

1
2
$ zip -r file.zip file
$ unzip file.zip

超大文件压缩成多个文件

1
2
3
$ rar a -v50m(50k) file.rar file
$ tar cjf - file |split -b 50m - file.tar.bz2
$ 7z a file.7z file -v2048m

issues

如果有疑惑或错误,请提issues –> Issues